Over de Otto Ketting Stichting

De Otto Ketting Stichting heeft als voornaamste doelstelling het propageren van het werk van componist en dirigent Otto Ketting (1935-2012) en het ontsluiten van diens scheppende en uitvoerende werk voor musici, musicologen en andere geïnteresseerden.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

Het stimuleren van uitvoeringen van het werk van Otto Ketting
Het bevorderen van publicaties van en over Otto Ketting, zoals het uitbrengen van een biografie
Het ontwikkelen van een website met alle belangrijke gegevens van en informatie over componist en dirigent Otto Ketting
Het ontsluiten van het muzikale oeuvre van Otto Ketting voor een breed publiek via genoemde website
Alle andere activiteiten die dienstbaar zijn aan het doel van de Stichting

De Stichting heeft een niet-winstgevend kenmerk en rust volledig op de inzet van onbetaalde medewerkers.

Bestuur

Willem Jan Keizer
Sophie Ketting
Gerard Stam

Adviseurs

Thea Derks
Bèr Deuss
Davo van Peursen
Emile Wennekes
Frits Zwart


Comité van Aanbeveling

Joep Franssens
Claron McFaddon
Margriet de Moor
Ralph van Raat
Ed Spanjaard
Emmy Verhey

Adres:

Otto Ketting Stichting
de Perponcherstraat 132
2518 TA Den Haag

e-mail: info@ottokettingstichting.nl

www.ottokettingstichting.nl

KvK: 27256407

IBAN: NL47 ABNA 0430392206

RSIN: 8163.33.026